Brynolf Bagare tar matchen

På vårt företag är vi 22 anställda. Vi, liksom de flesta företag, verkar i en miljö med hård konkurrens från andra företag. Det ögonblick då våra kunder fattar beslutet att välja oss eller någon av våra konkurrenter är helt avgörande för oss. Men det är också sanningens minut för dig och många andra. När Brynolf Bagare vinner en order på marknaden skapar vi resurser till den välfärd som kommer oss alla till del.
Vi bidrar till välstånd framför allt genom de varor och tjänster vi producerar. Men vi bidrar också till vår gemensamma trygghet och välfärd. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. Då skapas nya jobb hos och i förlängningen även i andra företag och mer skatt kommer in till samhället. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda genom våra skatter med omkring 3 700 000 kr till välfärden i Sverige. Det motsvarar ungefär kostnaden för:

  • -2 skolklasser i ett år
  • eller
  • -162 förlossningar

Brynolf Bagare tar matchen varje dag och är vi tillräckligt konkurrenskraftiga kommer vi att kunna fortsätta vinna och bidra till välfärden.

Läs mer på: www.sverigetarmatchen.se.